aliksan.com

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Авто и закон ЗАХИСТ ВОДІЯ В СПІЛКУВАННІ З ДАІ

ЗАХИСТ ВОДІЯ В СПІЛКУВАННІ З ДАІ

У більшості з нас є автомобілі, якими ми керуємо, отримуємо від цього задоволення. При цьому, жоден з водіїв не їздить ідеально, дотримуючись абсолютно всіх правил дорожнього руху. В наших умовах, при подібному стані автомобільних доріг це майже неможливо. Але рано чи пізно одне з правопорушень помітить працівник Державтоінспекції, який неодмінно зупинить автомобіль і почне складати протокол за вчинене правопорушення. Значна кількість водіїв при цьому розгублюється, роблять суттєві помилки при заповненні протоколу, при написанні пояснень та взагалі у спілкуванні з представником влади. За вчинення значної кількості порушень правил дорожнього руху працівники ДАІ вправі на місці виносити постанову про притягнення водія до відповідальності (накладати штраф). Якщо постанову вже винесено, і водій не згоден з накладенням на нього штрафу, залишається лише оскаржувати постанову вищестоящому керівництву представника влади, йти до суду, звертатись у прокуратуру або ж сумлінно сплатити суму штрафу. Ми не будемо розглядати випадки та способи оскарження винесеної постанови. З цього приводу в мережі Інтернет є достатньо порад, висновків, думок та готових шаблонів скарг і позовів.

Зосередимо увагу на іншому.

Якщо би водієві після складання протоколу надали принаймні декілька днів для того, щоб підготувати заперечення на інкриміноване йому правопорушення, порадитись з правознавцем, детально вивчити протокол та фотознімки (відеозаписи), ретельно розібратись із дорожньою ситуацією, яка стала ймовірною причиною вчинення порушення… І тільки після цього виносили постанову по справі. Можна здогадатись, що про такий перебіг подій можна тільки мріяти (Не в правилах наших працівників ДАІ відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні – склав протокол і відразу ж постанову про накладення штрафу виписують (показник по штрафу зроблено!)). Однак, водій власними силами може зробити неможливим винесення постанови одночасно з протоколом, і як наслідок, виграти час для підготовки захисту свої прав.
Цей проміжок часу для водія є дуже важливим – водій, по-перше, заспокоїться та зможе зосередитись на проблемі звинувачення, яке йому фактично пред’явлено у протоколі, по-друге, зможе виразно та грамотно сформулювати пояснення до протоколу, по-третє, отримає можливість самостійно перевірити правомірність дій працівника ДАІ під час зупинки водія та складання протоколу. Для цього не потрібно докладати багато зусиль чи професійно володіти знаннями в галузі права. Необхідно лише знати декілька випадків, коли розгляд справи на місці складання протоколу неможливий в силу закону або ускладнений певними обставинами. Мова не йде про те, що необхідно впасти на проїжджу частину і вдавати, що болить живіт, чи схопила судома, чи стався серцевий напад, і потрібна невідкладна допомога (хоча такі випадки в практиці існують і інколи рятують від покарання за керування в нетверезому стані).

Правова допомога
Розглянемо перший необхідний крок у поведінці водія, який є головним та основоположним всіх наступних. Це право на захист – правову допомогу. Згідно ч.1 ст.268 КУпАП особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право: ...при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Зазначене право на правову допомогу гарантується статтею 59 Конституції України: «Кожен має право на правову допомогу… Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.». Дане право є непорушним та не може бути обмежене в жодному випадку в силу ст.64 Конституції України: «Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями …59,… цієї Конституції.»
Право на правову допомогу мають навіть самі юристи, оскільки, наприклад, юрист з сімейних правовідносин може не володіти знаннями в галузі законодавства про адміністративні правопорушення. Слід також зауважити, що право на правову допомогу гарантоване також міжнародними документами, зокрема, статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, ратифікованої Верховною Радою України 17.07.1997; статтею 2 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права від 16.12.1966, ратифікованогоУказом Президії Верховної Ради Української РСР від 19.10.1973; принципами 1, 19«Основних принципів, що стосуються ролі юристів», прийнятих восьмим конгресом ООН з питань попередження злочинності і поводження з правопорушниками 27серпня – 7 вересня 1990 року.
Згідно законодавства про адміністративні правопорушення, щоб отримати право на правову допомогу, про це слід заявити клопотання. Якщо водієві буде у цьому відмовлено працівником ДАІ, такі дії будуть визнані незаконними в судовому порядку, а постанову про накладення штрафу без надання права на правову допомогу – скасовано. Адже, водій в такому випадку буде позбавлений свого законного права на отримання кваліфікованої юридичної допомоги, що суперечитиме не лише законодавству України та Основному Закону (Конституції), а й міжнародним правовим актам, що діють і на території нашої держави. Крім того, Пленум Верховного Суду України Постановою №14 від 23.12.2005р. «Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті» звертає увагу судів на неприпустимість під час розгляду справ про адміністративні правопорушення ігнорування прав осіб, яких притягають до відповідальності (п.24).
Отже, при складенні стосовно водія протоколу про вчинення ним адміністративного правопорушення, слід обов’язково подати клопотання про надання права на правову допомогу, а в графі протоколу «пояснення» зробити запис: «З обставинами викладеними в протоколі не згоден, порушень правил дорожнього руху не вчиняв. Мною заявлено клопотання про надання права на захист, що додається.»

КЛОПОТАННЯ

про надання права на захист

(в порядку ч.1 ст.268 КУпАП: «особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право: …заявляти клопотання»)

«___»_____________200__року стосовно мене складено протокол №_____________ про вчинення мною адміністративного правопорушення, передбаченого ч.__ст._____КУпАП.

Згідно ч.1 ст.268 КУпАП особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право: ...при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.

Зазначене право на правову допомогу гарантується статтею 59 Конституції України: «Кожен має право на правову допомогу… Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.». Дане право є непорушним та не може бути обмежене в жодному випадку в силу ст.64 Конституції України: «Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями …59,… цієї Конституції.»

Оскільки, у вчиненні адміністративного правопорушення винним себе не вважаю та не володію достатніми знаннями у галузі законодавства про адміністративні правопорушення, мені необхідна кваліфікована правова допомога при розгляді даної справи, зокрема, для складання й написання ґрунтовних заперечень та пояснень, надання додаткових документів, встановлення необхідних фактів.

Враховуючи викладене, керуючись ч.1 ст.268 КУпАП, ст.ст.59, 64 Конституції України, з метою всебічного, повного і об’єктивного з’ясування обставин справи, вирішення її в точній відповідності з законом,

П Р О Ш У:

1. Долучити дане клопотання до матеріалів справи про адміністративне правопорушення.

2. Надати мені можливість реалізувати моє право на правову допомогу.

3. Надати мені час для вибору захисника моїх прав, у зв’язку з чим розгляд справи про адміністративне правопорушення відкласти на іншу дату.

4. Про дату, час та місце розгляду справи повідомити письмово.

 

«___»_________200__року

__________________

___________________

 

підпис

П.І.Б

Завантажити(MSWord)

 

 

 

Подання додаткових документів
Наступним кроком є реалізація права на подання додаткових документів для вірного вирішення справи та визначення розміру покарання, якщо таке буде накладене. Адже, у відповідності до ч.2 ст.33 КУпАП при накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність. Крім того, згідно ст.280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати: …чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність,…а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
Законодавець недарма за кожне порушення правил дорожнього руху встановив диференційований підхід щодо відповідальності порушника. Тобто, за одне й те саме порушення до різних осіб може бути застосовано різний рівень покарання в залежності від наявності чи відсутності певних пом'якшують і обтяжують факторів, особи самого порушника чи його майнового стану.
На момент складання протоколу про адмінпорушення неможливо з’ясувати та документально підтвердити обставини, які пом’якшують чи обтяжують вину та ступінь вини водія, також неможливо надати відомості, що характеризують майновий стан водія та його особистість. Для підготовки та подання таких документів в якості доказів водію потрібен певний проміжок часу. Всі ці обставини підлягають безумовному встановленню, оскільки, впливають на відповідальність та міру покарання.
Отже, якщо буде заявлено клопотання про встановлення зазначених обставин, розгляд справи на місці складення протоколу неможливий та підлягає відкладенню на пізніший час, оскільки, в іншому випадку, справу буде розглянуто із порушенням принципів всебічності, повноти та об’єктивності.
Таким чином, буде доречним заявити таке клопотання та отримати час для пошуку і подання додаткових документів, що можуть значно вплинути на розмір покарання.

КЛОПОТАННЯ

про відкладення розгляду справи

(в порядку ч.1 ст.268 КУпАП: «особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право: …заявляти клопотання»)

«___»_____________200__року стосовно мене складено протокол №_____________ про вчинення мною адміністративного правопорушення, передбаченого ч.__ст._____КУпАП.

За вчинення інкримінованого мені адміністративного правопорушення передбачене покарання, мінімальний та максимальний розмір якого значно відрізняється.

У відповідності до ч.2 ст.33 КУпАП при накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.

Крім того, згідно ст.280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати: …чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність,…а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

На даний момент неможливо з’ясувати та документально підтвердити обставини, які пом’якшують чи обтяжують вину та ступінь вини. Також неможливо надати відомості, що характеризують мій майновий стан та мене особисто. Для підготовки та подання таких документів в якості доказів потрібен певний проміжок часу. Всі ці обставини підлягають безумовному встановленню, оскільки, впливають на відповідальність та її міру.

У зв’язку із зазначеним, розгляд справи на даний час неможливий та підлягає відкладенню на пізніший час.

Враховуючи викладене, керуючись ч.2 ст.33, ч.1 ст.268, ст.280 КУпАП, з метою всебічного, повного і об'єктивного з'ясування обставин справи, вирішення її в точній відповідності з законом,

П Р О Ш У:

1. Долучити дане клопотання до матеріалів справи про адміністративне правопорушення.

2. Відкласти розгляд даної справи про адміністративне правопорушення на іншу дату.

3. Про дату, час та місце розгляду справи повідомити письмово.

 

«___»_________200__року

__________________

____________________

 

підпис

П.І.Б

Завантажити(MSWord)


Місце розгляду справи
А як бути, якщо стосовно водія складено протокол у місці значно віддаленому від його постійного місця проживання, і він, при цьому, виявив бажання скористатись правовою допомогою та надати додаткові документи, і справа не може бути розглянута в даний час? Адже, за загальним правилом, у відповідності до ч.1 ст.276 КУпАП справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення. Водій і його захисник змушені будуть повторно прибути для розгляду справи до тієї місцевості, де складався протокол? Чи не так?
Не слід розчаровуватись. Для окремих випадків, законодавець передбачив можливість розгляду справи не тільки за місцем вчинення правопорушення, але й за місцем проживання порушника. Так, згідно ч.2 ст.276 КУпАП справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 80, 81, 121 - 126, 127-1 - 129, частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 130 і статтею 139 (коли правопорушення вчинено водієм) цього Кодексу, можуть також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників.
Отже, в такому випадку буде доцільним при складенні протоколу заявити письмове клопотання про визначення місця розгляду справи про адміністративне правопорушення.

КЛОПОТАННЯ

про місце розгляду справи

(в порядку ч.1 ст.268 КУпАП: «особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право: …заявляти клопотання»)

«___»_____________200__року стосовно мене складено протокол №_____________ про вчинення мною адміністративного правопорушення, передбаченого ч.__ст._____КУпАП.

У відповідності до ч.1 ст.276 КУпАП справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення.

Як вбачається з матеріалів справи, місце вчинення інкримінованого мені правопорушення збігається з місцем складення стосовно мене протоколу про вчинення адміністративного правопорушення. Дана територіальна одиниця значно віддалена від мого місця проживання. Термін мого подальшого перебування в місцевості, де складено протокол, досить обмежений, а розгляд справи на даний час унеможливлюється необхідністю скористатися правовою допомогою (про що заявлено клопотання). Повторний приїзд на розгляд справи до даної місцевості значно ускладнюється територіальною незручністю та суворою трудовою дисципліною за місцем роботи. У зв’язку з цим моя явка на розгляд справи може стати взагалі неможливою, що значно ускладнить своєчасність розгляду справи. А в разі розгляду справи за моєї відсутності з поважних причин, буде порушено принципи повноти, всебічності та об’єктивності розгляду справи, що неодмінно призведе до скасування винесеної постанови у справі.

Для таких та інших подібних випадків законодавцем створено норму – ч.2 ст.276 КУпАП, згідно якої справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 80, 81, 121 - 126, 127-1 - 129, частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 130 і статтею 139 (коли правопорушення вчинено водієм) цього Кодексу, можуть також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників.

Таким чином, із врахуванням зазначених обставин, розгляд справи про адміністративне правопорушення буде доречніше здійснити за місцем мого проживання, що в повній мірі відповідатиме завданням провадження у справі про всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин справи.

Враховуючи викладене, керуючись ч.1 ст.268, ч.2 ст.276 КУпАП,

П Р О Ш У:

1. Долучити дане клопотання до матеріалів справи про адміністративне правопорушення.

2. Розгляд даної справи про адміністративне правопорушення здійснювати за місцем мого проживання.

3. Про дату, час та місце розгляду справи повідомити письмово.

 

«___»_________200__року

__________________

____________________

 

підпис

П.І.Б

Завантажити(MSWord)

 

Всі вищезазначені заходи нададуть водіям в спілкуванні з представниками ДАІ можливість досягнути ефективного результату, притаманного будь-якій правовій державі, - всебічного, повного і об'єктивного з'ясування обставин справи та вирішення її в точній відповідності з законом.

 

Случайное из ПДД

30. НОМЕРНЫЕ, ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ, НАДПИСИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

30.1. Владельцы механических транспортных средств и прицепов к ним должны зарегистрировать (перерегистрировать) их в Госавтоинспекции независимо от их технического состояния на протяжении 10 суток с момента приобретения (получения), таможенного оформления или переоборудования или ремонта, если необходимо внести изменения в регистрационные документы.

30.2. На механических транспортных средствах (за исключением трамваев и троллейбусов) и прицепах в предусмотренных для этого местах устанавливаются номерные знаки соответствующего образца, а в правом нижнем уголке переднего ветрового стекла транспортного средства закрепляется талон о прохождении технического осмотра. 
На трамваях и троллейбусах наносятся регистрационные номера, которые предоставляются соответствующими уполномоченными на то органами. 
По решению Совета министров Автономной Республики Крым, местных органов исполнительной власти или органов местного самоуправления может проводиться регистрация мопедов, велосипедов и гужевого транспорта. 
Запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их, они должны быть чистыми и достаточно освещенными.

30.3. На соответствующих транспортных средствах устанавливаются такие опознавательные знаки (дополнение 4): 
а) "Автопоезд" -

’опознавательный

- три фонаря оранжевого цвета, расположенные горизонтально над передней частью кабины (кузова) с промежутками между фонарями от 150 до 300 мм - на грузовых автомобилях и колесных тракторах (класса 1.4 т и выше) с прицепами, а также на сочлененных автобусах и троллейбусах; 
б) "Глухой водитель" -

’опознавательный

- круг желтого цвета диаметром 160 мм с нанесенными внутри тремя черными кружками диаметром 40 мм, расположенными по углам мысленного равностороннего треугольника, вершина которого направлена вниз. Знак размещается впереди и сзади на транспортных средствах, которыми управляют глухие или глухонемые водители; 
в) "Дети" -

’опознавательный

- квадрат желтого цвета с каймой красного цвета и черным изображением символа дорожного знака 1.33

’Дорожный

(см. дополнение 1) (сторона квадрата - не менее 250 мм, кайма - 1/10 этой стороны). Знак размещается впереди и сзади на транспортных средствах, которые перевозят организованные группы детей; 
г) "Длинномерное транспортное средство" -

’опознавательный
’опознавательный

- два прямоугольника желтого цвета размером 500 х 200 мм с каймой красного цвета высотой 40 мм из светоотражающего материала. Знак размещается на транспортных средствах (кроме маршрутных) сзади горизонтально (или вертикально) и симметрично к продольной оси, длина которых от 12 до 22 м. 
Длинномерные транспортные средства, длина которых с грузом или без него превышает 22 м, а также автопоезда с двумя и больше прицепами (независимо от общей длины) должны иметь размещенный сзади опознавательный знак -

’опознавательный

- (в форме прямоугольника желтого цвета размером 1200 х 300 мм с каймой красного цвета высотой 40 мм) из светоотражающего материала. На знаке черным цветом наносится изображение грузового автомобиля с прицепом и отмечается их общая длина в метрах; 
гг) "Инвалид" -

’распознавательный

- квадрат желтого цвета со стороной 150 мм и черным изображением символа таблички 7.17

’табличка

(см. дополнение 1). Знак размещается впереди и сзади на механических транспортных средствах, которыми управляют водители-инвалиды; 
д) "Информационная таблица опасного груза" -

’опознавательный

- прямоугольник оранжевого цвета размером 400 х 300 мм (300 х 120 мм) с каймой черного цвета (ширина - 15 мм (10 мм), в верхней части которого отмечается идентификационный номер вида опасности, в нижней - идентификационный номер опасного вещества по перечню ООН. Знак размещается со всех сторон на транспортных средствах, которые перевозят такое вещество; 
е) "Знак опасности" -

’опознавательный

- ромб со стороной 250 мм, изображение которого должно отвечать классу опасного вещества (в соответствии с Европейским соглашением про международную дорожную перевозку опасных грузов ДОПОГ). Знак размещается по бокам и сзади на транспортных средствах, которые перевозят такое вещество; 
ее) "Колонна" -

’опознавательный

- квадрат желтого цвета с каймой красного цвета, в который вписан литеру "К" черного цвета (сторона квадрата - не менее 250 мм, ширина каймы - 1/10 этой стороны). Знак размещается спереди и сзади на транспортных средствах, которые двигаются в колоне;

ж) "Врач" -

’опознавательный

- квадрат синего цвета (сторона - 140 мм) с вписанным зеленым кругом (диаметр - 125 мм), на который нанесен белый крест (длина штриха - 90 мм, ширина - 25 мм). Знак размещается впереди и сзади на автомобилях, которые принадлежат водителям-врачам (с их согласия). 
Если на транспортном средстве размещен опознавательный знак "Врач", в нем должна быть специальная медицинская аптечка и инструментарий по перечню, определенным МОЗ, для представления квалифицированной помощи во время дорожно-транспортного проишествия; 
з) "Негабаритный груз" -

’опознавательный

- сигнальные щитки или флажки размером 400 х 400 мм с нанесенными по диагонали красными и белыми полосами, которые чередуются (ширина - 50 мм), а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - светоотражателями или фонарями: впереди белого цвета, сзади - красного, сбоку - оранжевого. Знак размещается на крайних внешних частях груза, который выступает за габариты транспортного средства на расстояние, больше чем это предусмотрено пунктом 22.4 этих Правил; 
и) "Ограничение максимальной скорости" -

’опознавательный

- изображение дорожного знака 3.29

’дорожный

(см. дополнение 1) с указанием разрешенной скорости (диаметр знака - не менее 160 мм, ширина каймы - 1/10 диаметра). Знак размещается (наносится) сзади в левую сторону на механических транспортных средствах, которыми управляют водители со стажем до 2 лет, тяжеловесных   и   крупногабаритных    транспортных    средствах, транспортных    средствах,   которые   осуществляют   дорожную   перевозку опасных грузов в случае перевозки грузовым автомобилем пассажиров, а также в случаях, если максимальная скорость транспортного средства в соответствии с его технической характеристикой или отдельными условиями движения, определенными Госавтоинспекцией, ниже установленной в пунктах 12.6 и 12.7 этих Правил; 
и) "Опознавательный автомобильный знак Украины" -

’опознавательный

- эллипс белого цвета с черной каймой и нанесенными внутри латинскими буквами UA. Длина осей эллипса должна быть 175 и 115 мм. Размещается сзади на транспортных средствах, которые находятся в международном движении; 
ии) "Опознавательный знак транспортного средства" -

’опознавательный

- специальная лента из световозвратной пленки с нанесенными под углом 45 градусов красными и белыми полосами, которые чередуются. Знак размещается на транспортных средствах сзади горизонтально и симметрично к продольной оси по возможности ближе к внешнему габариту транспортного средства, а на транспортных средствах, которые имеют кузов-фургон, - и вертикально. На транспортных средствах, которые используются для дорожных работ, а также на средствах, которые имеют особую форму, и на их оснащении знак размещается также впереди и по сторонам. 
Опознавательный знак размещается обязательно на транспортных средствах, которые используются для дорожных работ, а также на средствах, которые имеют особую форму. На других транспортных средствах опознавательный знак размещается по желанию их владельцев; 
иии) "Такси" -

’опознавательный

- квадраты контрастного цвета (сторона - по меньшей мере 20 мм), которые размещены в шахматном порядке в два ряда. Знак устанавливается на крыше транспортных средств или наносится на боковой их поверхности. При этом должно быть нанесен по меньшей мере пять квадратов; 
к) "Учебное транспортное средство" -

’опознавательный

- равносторонний треугольник белого цвета с вершиной кверху и каймой красного цвета, в который вписан литеру "У" черного цвета (сторона - не менее 200 мм, ширина каймы - 1/10 этой стороны). Знак размещается впереди и сзади на транспортных средствах, которые используются для обучения вождению (допускается установление двустороннего знака на крыше легкового автомобиля); 
л) "Шипы" -

’опознавательный

- равносторонний треугольник белого цвета с вершиной кверху и каймой красного цвета, в который вписано литеру "Ш" черного цвета (сторона треугольника - не менее 200 мм, ширина каймы - 1/10 стороны). Знак размещается сзади на транспортных средствах, на которые установлены шины с шипами.

 

30.4. Опознавательные знаки размещаются на высоте 400-1600 мм от поверхности дороги так, чтобы они не ограничивали обзор и их было хорошо видно другим участникам дорожного движения.

30.5. Для обозначения гибкого сцепления во время буксирования используются флажки или щитки размером 200 х 200 мм с нанесенными на них по диагонали красными и белыми полосами, которые чередуются, из световозвратного материала высотой 50 мм.

30.6. Знак аварийной остановки -

’опознавательный

- соответственно ГОСТ 24333-97 представляет собой равносторонний треугольник, изготовленный из световозвратных планок красного цвета с внутренней флуоресцентной вставкой красного цвета.

 

30.7. Запрещается наносить на внешние поверхности транспортных средств изображения или надписи, которые не предусмотренные предприятием-производителем или совпадают с цветографическими схемами, опознавательными знаками или надписями транспортных средств оперативных и специальных служб, предусмотренными ДСТУ 3849-99.